ORGANISATIE/SOCIAAL ONTMOETINGSCENTRUM

PostaanZee is een initiatief ontstaan vanuit verbondenheid met de Egmondse gemeenschap. Wij staan voor compassie in actie en werken met vrijwilligers op non-profit basis. Wij zijn van én voor Egmonders, voor jong en oud, arm en rijk. PostaanZee wil mensen in beweging brengen, met elkaar verbinden en een plek van zingeving zijn.

Het voormalige VVV-kantoor aan de Voorstraat 82a is onze bruisende behuizing. Een plek voor educatie, recreatie en gezellig samenzijn. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers voor verschillende functies. Stap binnen of stuur een email voor een eerste contact. Je kan vast een goede bijdrage leveren en bent van harte welkom.

Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 09.30 t/m 16.30 uur

VRIJWILLIGERSWERK

PostaanZee is een organisatie die niet kan bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die activiteiten willen organiseren, gasten willen ontvangen of klusjes willen doen.

DOELSTELLING

Het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de drie Egmonden en het scheppen van zingeving voor allen die betrokken zijn.   2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het exploiteren van een ontmoetingscentrum in Egmond aan Zee en het organiseren van activiteiten die mensen in beweging brengen, met elkaar verbinden en eenzaamheid bestrijden. De activiteiten die georganiseerd worden staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof, geaardheid, ras, leeftijd en sociale positie.   De stichting heeft geen winstoogmerk en zet zich in voor het algemeen belang.

BELONINGSBELEID

De Stichting werkt met vrijwilligers met ondersteuning van een betaalde kracht. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Er is alleen vergoeding mogelijk van werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten. Alle gemaakte en aangetoonde kosten die met het vrijwilligerswerk te maken hebben, kunnen, mits vooraf afgesproken met de medewerker van de stichting, worden vergoed. Dit betekent echter wel dat alle kosten aantoonbaar moeten zijn zoor middel van bewijsstukken, bonnetjes en declaraties. Bij kosten kun je denken aan kosten zoals papier, inktpatronen, postzegels, ed. De Stichting heeft 1 betaalde medewerker in dienst. De betaalde medewerker wordt bekostigd vanuit eigen vermogen.

Download

 Meerjaren Beleidsplan
Meerjaren beleidsplan van ontmoetingscentrum PostaanZee
Beleidsplan PostaanZee 82a.pdf
Adobe Acrobat document 1.6 MB

Download

Overzicht activiteiten 2016 en verder
PostaanZee 2016 en verder.pdf
Adobe Acrobat document 683.3 KB
Afbeeldingsresultaat voor word png

Overzicht info en prijzen PostaanZee
Microsoft Word document

Download

BEDRIJFSGEGEVENS

Stichting PostaanZee
Voorstraat 82a
1931 AN Egmond aan Zee

opgericht: 11-03-2016

RSIN 856177337

Kvk-nummer 65594495

SAMENSTELLING BESTUUR

JCP Ranzijn, voorzitter

JW de Haas, secretaris

JP Morsch, penningmeester

X