Ga naar hoofdinhoud

PostaanZee blijft open voor dagbesteding

PostaanZee is dicht voor publiek. Dat betekent dat wij gesloten zijn voor vrije inloop. Wij mogen wel activiteiten organiseren, maar alleen voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen. Bij ons zijn dat dus de activiteiten voor onze (eenzame) ouderen.

Regels voor onze activiteiten

Bij onze activiteiten is de gastvrouw/heer het aanspreekpunt. De mensen die meedoen melden zich vooraf aan. Ook is er een gezondheidscheck voor iedereen. Wij volgen tijdens de activiteiten de basisregels die voor iedereen gelden

We houden ons verder aan de volgende regels:

Back To Top