Ga naar hoofdinhoud

Vrijwilliger Wil vertelt

Iedereen doet mee
Maandagochtend liep ik even bij PostaanZee naar binnen. Het was er gezellig druk, de wandelaars
net terug van hun wandeling dronken met elkaar koffie / thee.
Je merkt aan de sfeer dat het een uitwisseling is van interesses naar elkaar , horen en gehoord
worden. Hoe belangrijk is dat te weten en te ervaren dat je je verhaal kwijt kan.
Deze week heeft PostaanZee een bloemenactie, wat betekent dat iedere bezoeker twee bossen
bloemen mag meenemen, een voor zichzelf en een voor iemand die dat nodig heeft, verdient of
gewoon zomaar.
Dat wekte mijn interesse om eens te gaan vragen aan wie ze de bloemen gaan geven.
We hebben het in deze rubriek van het Platform de Egmonden veel over het werk van vrijwilliger zijn.
Omdat ikzelf ook daartoe behoor spreek ik uit ervaring. Wat is dat precies, vrijwilliger zijn. Wat zijn
de beweegredenen?
Ikzelf ben er eigenlijk min of meer ingerold. Bij de start van PostaanZee was het wandelen een van de
eerste activiteiten. En omdat ik heel graag en al veel wandelden was het voor mij een logische stap
om dat met een groep te gaan doen. Samen wandelen is toch veel leuker als alleen. Gaandeweg raak
je steeds meer betrokken bij de organisatie en zijn de vervolgstappen al snel gemaakt. Het mooie van
PostaanZee is wel dat als je met een idee aankomt je de ruimte krijgt om het te gaan uitvoeren. Je
krijgt daarin echt de vrije hand, om het zo maar eens uit te drukken en dat stimuleert enorm.
Zodoende heb ik hier mijn plekje gevonden om te doen wat ik heel graag doe, met mensen omgaan.
En dat is dan ook meteen de essentie van het vrijwilligerswerk. Je wilt graag met mensen omgaan en
iets voor die ander betekenen. En hoe dat er dan in de praktijk uitziet is voor iedereen anders. Het
mooie van vrijwilligerswerk is dat je je eigen kracht en deskundigheid op welk gebied dan ook, in kan
zetten. Maar het is niet alleen maar geven , je krijgt er enorm veel voor terug. En dat is niet alleen de
waardering voor wat je doet maar je wereld wordt zoveel groter, je leert zoveel mensen kennen en
er ontstaan vriendschappen. Ik ben een rijker mens geworden.
Maar nu weer terug naar die mooie bloemenactie van Postaanzee. Aan iedere bos hangt een kaartje
“een zonnige groet, omdat je het verdient” Door alle antwoorden die ik kreeg ontstond er in mijn
hoofd een prachtig beeld van de contacten tussen mensen, dat een klein gebaar het verschil kan
maken. En de betekenis van een goede buur, zo belangrijk als men ervaart dat die ander aan je denkt
of weet dat je het even moeilijk hebt of weet dat je je wel eens eenzaam voelt. En daar dan actie op
onderneemt, of gewoon even naar je luistert. Dit valt voor mij ook onder vrijwilligerswerk, vrijwilliger
zijn. Je wilt wat betekenen voor die ander. Dus deze week gaan al die bloemen naar al die mensen
die doen wat ze doen, en daar soms niet eens zo bij stilstaan. Maar door de bloemen willen we ze
laten weten dat ze heel belangrijk zijn.
Platform de Egmonden,
Wil Koper

Back To Top