skip to Main Content

Samen eten

Nieuwe start ‘Internationaal eten’ bij Postaanzee

De succesvolle kookavonden zijn weer onderdeel van het programma van Postaanzee.Door de coronamaatregelen ziet het er wel iets anders uit. Per avond kunnen er nu 8 gasten aanschuiven. Velen zijn daar juist positief over om zo beter met elkaar in gesprek te komen. Er wordt nu gestart met vier avonden en wel op 10 juni, 8 juli, 22 juli, 12 augustus. U kunt zich aanmelden bij PostaanZee op elke dinsdagmiddag van 12.00 – 16.30 uur. Geeft u wel aan welke datum u eventueel niet kunt. Wij verdelen de aanmeldingen over de vier avonden. Tegen betaling van € 6,- krijgt u een deelname bon.Iedereen is welkom bij Postaanzee. Kent u iemand die de weg naar Postaanzee niet weet of minder mobiel is? Neem u dan contact op met Postaanzee en bespreek de mogelijkheden. Postaanzee is rolstoel toegankelijk. Alle aangemelde personen krijgen de eerste week van juni bericht op welke avond men wordt verwacht.

Meer Informatie bij wilkoper@postaanzee.nl of tel. Postaanzee 072-5822310.

Back To Top